Μαγδαληνή Ιγνατίου • Ψυχολόγος

Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία" και απόφοιτη Ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός μου είναι να συνδυάσω τεχνολογία, έρευνα και ψυχοθεραπεία δημιουργώντας πλαίσια που παρέχουν στους ανθρώπους την ελευθερία να εξελιχθούν σε δυνατότερες προσωπικότητες. Στόχος μου είναι η εξέλιξη στον τομέα τόσο ακαδημαϊκά όσο και βιωματικά.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Εργασία

Ψυχολόγος Υγείας
Δήμος Προσοτσάνης
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Μάιος 2022 – Ιανουάριος 2023

Πρακτική Ψυχολόγου
Αναβίωση Α.Ε.
Σιταγροί Δράμας, 66100, Ελλάδα
Μάιος 2021 – Ιούλιος 2021

Εθελοντισμός

Χαμόγελο του Παιδιού
Εθελόντρια Ψυχολόγος
Δράμα, Ελλάδα
Ιούνιος 2021


TEDxMaviliSquare

Προπονητής Oμιλητών
Ιωάννινα, Ελλάδα
Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019


Κειμενογράφος

Διαφήμιση/Marketing
ignatiou.gr

Ιανουάριος 2011 –Παρόν


Ηθοποιός

Καλλιτεχνικό Σωματείο “Οι Αθεράπευτοι”

Ιανουάριος 2018 – Ιούνιος 2020

Εκπαίδευση


Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία 
Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστική Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας – Ι.Ψ.Κ. – Θεσσαλονίκη, 04/10/2023 – σε εξέλιξη

Τμήμα Ιατρικής
Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία
Μεταπτυχιακό 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
20/10/2021 – 28/02/2023

Τμήμα Ψυχολογίας
Προπτυχιακό

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
01/07/2019 – 30/07/2021

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Προπτυχιακό

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
01/10/2016 – 01/08/2019


Κοινωνικών επιστημών
4ο Λύκειο Δράμας, Ελλάδα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ψυχολόγος Υγείας
Δήμος Προσοτσάνης
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Μάιος 2022 – Ιανουάριος 2023

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων

Πρακτική Ψυχολόγου
Αναβίωση Α.Ε.
Σιταγροί Δράμας, 66100, Ελλάδα
Μάιος 2021 – Ιούλιος 2021

Εργάστηκα στο απαιτητικό περιβάλλον της ψυχιατρικής κλινικής. Παρακολούθησα ατομικές συνεδρίες με τους ασθενείς. Συμμετείχα στη διεξαγωγή ομαδικών συνεδριών και σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Παρείχα βοήθεια στη Ψυχολόγο και στην ομάδα των θεραπευτών.  Έπειτα με την καθημερινή επίσκεψη και επαφή μου με τους περιθάλποντες, στις κλίνες, βοηθούσα στα θέματα των περιθαλπόμενων και στη διαχείριση περιστατικών. Εξοικειώθηκα με τη διάγνωση και διαφοροδιάγνωση, κατά DSM. Επιπλέον, συμμετείχα σε ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ομάδα διαλόγου, δημιουργικής έκφρασης και ομάδα ενίσχυσης γνωστικών δεξιοτήτων. Εκπαιδεύτηκα στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Συμμετείχα στη λήψη ψυχολογικού ιστορικού σε νέες και παλαιές εισαγωγές ασθενών. Τέλος, ενθαρρύνθηκα να παίρνω πρωτοβουλίες, πάντα υπό εποπτεία και να εφαρμόζω στη πράξη τη θεωρητική κατάρτιση που απέκτησα στην Ψυχολογία.


Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία 
Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστική Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας – Ι.Ψ.Κ. – Θεσσαλονίκη, 04/10/2023 – σε εξέλιξη

Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία, ατομική ψυχοθεραπεία, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών διαγνωστικών κατηγοριών και προβλημάτων, όπως είναι οι αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, η κατάχρηση ουσιών κλπ.

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία
Μεταπτυχιακό – Τμήμα Ιατρικής
, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
20/10/2021 – 28/02/2023

Το ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία” έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία και συγκεκριμένα:

-Πρόγνωση ασθένειας
-Aποτελεσματικότητα θεραπείας
-Ψυχονευροανοσολογία
-Ογκολογία / Καρδιαγγειακά
-Εναλλακτικοί / Συμπληρωματικοί τρόποι βελτίωσης ποιότητας ζωής
-Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις στήριξης και θεραπείας
-Διαδικασία Γήρανσης
-Εικόνα εαυτού-επιλεκτικές αισθητικές επεμβάσεις

Ψυχολογία
Προπτυχιακό – Τμήμα Ψυχολογίας
, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
01/07/2019 – 30/07/2021

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας. Περαιτέρω, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, μέσω της παροχής θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της σύγχρονης επιστήμης της Ψυχολογίας, δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της απόκτησης ικανού υποβάθρου ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων, τόσο για την επαγγελματική τους κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας, όσο και για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους σε προ-γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είτε βασικής, είτε εφαρμοσμένης έρευνας στην Ψυχολογία.

Διαφήμιση/Marketing
ignatiou +work

Ιανουάριος 2015 –Παρόν

Πιστοποίησεις

ReGeneration Finalist ○ 2022

LinkedIn Learning: ReGeneration Soft Skills Training HR Path ○ 26/10/2022 – 10/11/2022, Online

Πιστοποίηση KeyCERT IT ○ 01/10/2022 – 28/10/2022, Δράμα, Ελλάδα

Webinar: “Διαχείριση των συναισθημάτων των εφήβων παιδιών” ○ 21/10/2022, Διαδικτυακό

Health and Health Behavior ○ 27/10/2022 – 27/12/2022, Online
Πανεπιστήμιο Leiden από την Coursera

Certificate in Human Resource Management (HR) ○ 01/09/2021, International Business Educational Centre (IBEC), Λευκωσία, Online

28o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής ○ 29/10/2020, Online

Womentors ○ 22/11/2020 – 01/06/2021, Online

Αυτοκτονικότητα: Ψυχοπαθολογία & Αντιμετώπιση ○ 01/10/2019 – 01/10/2019, Ιωάννινα

Ψυχιατρική Περίθαλψη: Καταπολεμώντας την Απομόνωση και τον Κατακερματισμό ○ 10/10/2019 – 10/10/2019, Ιωάννινα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Πρόληψη της Αυτοκτονικότητας ○ 15/10/2019 – 15/10/2019, Ιωάννινα

Επαγγελματική εκπαίδευση και Θεραπεία στην Ψυχική υγεία ○ 01/09/2019 – 01/09/2019, Ιωάννινα

Θέματα εκπαίδευσης στην Συστημική Οικογενειακή θεραπεία: νέοι ορίζοντες ○ 10/09/2019 – 10/09/2019, Ιωάννινα

When Should We Die? ○ 01/04/2017 – 03/04/2017, Ιωάννινα

Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με θέμα: “Ο ρόλος της μοναξιάς στη διάγνωση και τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης σε άτομα τρίτης ηλικίας”. ○ 2023

Σχέσεις μεταξύ εργασιακής ικανότητας, ποιότητα ζωής, σωματικής δραστηριότητας Πανεπιστημίων και φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία μεταξύ των μεσήλικων ανδρών. ○ 2021

Η επίδραση του Μπορείς να το κάνεις! Εκπαίδευση στο Συναισθηματική ανθεκτικότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με κοινωνικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και προκλήσεις επίτευξης ○ 2021

Οι απαιτητικές συνθήκες βοηθούν ή βλάπτουν την αυτορύθμιση; ○ 2021
Στην επιδίωξη της ανθεκτικότητας: άγχος, επιγενετική και πλαστικότητα του εγκεφάλου ○ 2021

Άρθρο με θέμα : Απόψεις εφήβων κοριτσιών για τον Σεξισμό στο Διαδικτυακό Παιχνίδι ○ 2020

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει έργα του Ιγνατίου Κωνσταντίνου, που δημιουργήθηκαν με σκοπό τον εμπλουτισμό βιογραφικού και κανένα άλλο όφελος. Ενημερώνουμε ότι εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση αποδέχεστε να χρησιμοποιεί