από τον Elsid Gjeci.

Το Εγώ, ορίζεται από το άτομο. Τό άλλο, ο επηρεασμός των ΜΜΕ & Social Media στο άτομο.
Μέσο παρουσίασης: Αφίσες

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η Φωτογραφία ως μέσο απεικόνισης για αμεσότητα και ρεαλισμό όσο πραγματικός και άμεσος είναι ο επηρεασμός των ΜΜΕ & Social Media. Παρουσιάζονται έξι φωτογραφίες-αφίσες χωρίς κανένα τυπογραφικό στοιχείο όπου σε κάθε φωτογραφία εκτός της πρώτης το άτομο κρατάει ένα μέσο ενημέρωσης και επιδέχεται μια αλλαγη στην εμφάνιση του αλλά και στο περιβάλλον.

Το άτομο παρουσιάζεται σε καθιστική στάση σε όλες τις φωτογραφίες – αφίσες. Είναι η στάση ξεκούρασης, χαλάρωσης και δεκτικότητας, καθιστοί συνήθως διαβάζουμε, κάνουμε συζητήσεις και παρακολουθούμε εκπομπές. Στην πρώτη φωτογραφία παρουσιάζεται το άτομο εναρμονισμένο με το περιβάλλον του (χρωματικά). Συμβολίζει την άποψη του ατόμου για το περιβάλλον και τον εαυτό του χωρίς τον επηρεασμό των ΜΜΕ & Social Media. Στίς επόμενες φωτογραφίες – αφίσες το άτομο αρχίζει να ενημερώνεται απο τα μέσα και να αλλοιώνονται συγκεκριμένα στοιχεία πάνω του. Ο τοίχος παρουσιάζει την είδηση που επηρεάζει το άτομο ενώ η αλλαγή του ρουχισμού συμβολίζει τον επηρεασμό μας απο τα μέσα στις επιλογές που κάνουμε. Το πρόσωπο του ατόμου διαφανίζει μέσα από το μέσο που έχει επιλέξει να ενημερωθεί, συμβολίζει την αλλοίωση της αρχικής καθαρής μορφής του προσωπού, άρα της άποψης του και των επιλογών του.

ignatiou